Téma: Coworking centra v Melbourne/Práce s libovolným zdrojem dat
Data set: https://data.gov.au/dataset/ds-vic-aea00682-ba0f-49c1-a98a-2b92b302123f/details?q=


Proč jste si daný dataset vybrali?

Zajímalo mě zda existuje nějaká tato databáze v Austrálii.

Z jakého zdroje jste ho získali?

Nejprve jsem vyzkoušel https://datasetsearch.research.google.com/ poté jsem byl odkázán na data.gov.au

V jakém formátu jste si dataset stáhli?

XLS

Jsou k datasetu přiložena metadata?

Ano a dokonce odkaz přímo na detail těchto metadat: https://discover.data.vic.gov.au/dataset/aea00682-ba0f-49c1-a98a-2b92b302123f

Je uvedeno, jakým způsobem byla data sbírána?

Ne, žádná ze stránek a detailů neuvádí jak toto data byla sbírána.

Je dataset uživatelsky čitelný? Dokážete popsat, jaké typy dat obsahuje, resp. jak je strukturovaný?

Skvěle čitelný – struktura obsahuje sloupce a rozdělení na název, adresu, odkaz na webové stránky, gps lokaci/geopointy.

Setkali jste se s určitými bariérami během získávání a poznávání se s datasetem?

Ano, původně jsem chtěl vědět jak to je celkově s Austrálií ne jenom s Melbourne. Některé data sety jsou placené například Statista a podobně. Nakonec jsem si zvolil Melbourne přijde a udělal jsem dobře. Je dost zvláštní že třeba jednotlivé státy drží rozdílné okruhy data setů. Proč třeba Victoria tento data set má k dispozici a Western Australia nikoliv. Atd.