Preloader Image

Datový deník

April 4, 2024

Povinný úkol 2 – Získávání dat z vybraného zdroje

Datový deník
April 4, 2024

Povinná úloha 1: Představte sa zkrze data

Datový deník